Janeiro (formato: CSV

Fevereiro (formato: CSV

Março (formato: CSV

Abril (formato: CSV

Janeiro (formato: CSV)

Fevereiro (formato: CSV)

Março (formato: CSV)

Abril (formato: CSV)

Maio (formato: CSV)

Junho (formato: CSV)

Julho (formato: CSV)

Agosto (formato: CSV)

Dezembro (formato CSV)

Dezembro/2022 (formato: CSV) 

Novembro/2022 (formato: CSV) 

Outubro/2022 (formato: CSV) 

Setembro/2022 (formato: CSV) 

Agosto/2022 (formato: CSV) 

Julho/2022 (formato: CSV)